Hoppa till sidans innehåll

Policy


IFK Skövde Skidklubb – Policy Utgåva 4 (2016-04-29)

 

 1. VÄRDEGRUND / LEDORD

  Hos oss är alla välkomna och vårt motto är breddidrott med plats för topp.

  Följande ledord är kännetecknande för oss och styr vår verksamhet:
  - Omhändertagande
  - Glädje
  Vår fyruddiga stjärna i IFK emblemet står för:
  - Kamratskap
  - Ihärdighet
  - Färdighet
  - Kraft

  Exempel på hur vårt motto och våra ledord fungerar:
  Breddidrott med plats för topp: Vi är en förening med åkare på alla nivåer, det ska finnas utrymme för såväl gammal som ung, nybörjare och erfarna åkare. De åkare i klubben som vill tävla ska kunna göra det på sin egen nivå.
  Omhändertagande: Vi ser till att ta hand om varandra, vi stöttar varandra i med och motgång. Vi ser och bekräftar alla prestationer utifrån åkarnas olika förutsättningar. Vissa tillfällen får man se till föreningens bästa istället för sitt eget bästa.
  Glädje: Det ska finnas glädje i det vi gör. Det ska vara kul med skidåkning. När det gäller Barn och ungdom måste det finnas utrymme för lek.
  Kamratskap: Omtanke, ärlighet och respekt för alla. Kan ge vänner för livet.
  Ihärdighet: ”En skidåkare ger aldrig upp”, det tar tid att bli en duktig skidåkare.
  Färdighet: Vi strävar hela tiden efter att utvecklas, teknikträning är viktigt i alla åldrar.
  Kraft: Vi gör alltid vårt bästa.


 2. BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET

  Följande riktlinjer från Svenska Skidförbundet ska styra klubbens barn och ungdomsverksamhet:
  - Blågula vägen mindre: Riktlinjer för barn upp t o m 12 år
  - Blågula vägen: Riktlinjer för ungdomar (13-16), samt juniorer.

  Vår huvudsäsong är från Oktober t.o.m Mars. Under resterande del av året rekommenderar vi allsidig träning, antingen genom att barnen håller på med en eller flera andra idrotter eller att vår förening erbjuder allsidig träning under sommarhalvåret.

  Vår barn och ungdomsverksamhet är åldersindelad men kan vara flexibel vid behov och beroende av barnens utveckling där gruppindelningen även tar hänsyn till barnens färdighet. Nya barn och ungdomar ska medföljas av vuxen vid de första träningarna, därefter sker avstämning med ledare om barnet kan delta själv eller om behovet av medföljande förälder kvarstår.

 3. LÄGER
  För att åka på läger krävs att man har betalat medlemsavgift. Torsbyläger/Snöläger anordnas en gång per år, normalt i november, och är öppet för alla aktiva medlemmar och deras föräldrar. Lägeravgiften för klubbens aktiva barn och ungdomar upp till 16 år kan vara subventionerad av sponsor eller direkt av klubben. För att vara aktuell för att få sin lägeravgift subventionerad skall barnen/ungdomarna ha deltagit flitigt vid träningarna. De av klubben utsedda tränare som följer med på lägret behöver inte betala lägeravgifter som boende, kost och spåravgifter. De har dock arbetsplikt på lägret vid behov. Antal tränare och vilka tränare som ska följa med på lägret styrs av behovet och beslutas i god tid innan lägret av styrelsen i samråd med tränarna.

  Vill tränare arrangera ytterligare läger är grundregeln att tränare står för sina egna kostnader alternativt att de bekostas av övriga lägerdeltagare. Kostnaderna ska således inte belasta klubben. Vid exempelvis snöbrist kan denna regel justeras efter beslut från styrelsen.
 1. ERSÄTTNINGAR TILL KLUBBENS ÅKARE

  Barn och ungdom upp till 16 år.
  IFK Skövde Skidklubb betalar anmälningsavgift till skidtävlingar i Västergötland åt Ungdom t o m 16 år när du har blivit medlem. Dock står klubben bara för anmälningsavgiften vid ordinarie anmälan, vid en eventuell efteranmälning får den aktiva stå för hela avgiften själv. Vid snöbrist i distriktet kan anmälningsavgifterna betalas vid tävlingar utanför distriktet, det skall dock godkännas av styrelsen innan man anmäler sig.

  Ungdomar som går på skidgymnasiet.
  IFK Skövde Skidklubb står för kostnader upp till 5000 kr under säsongen. Kostnader kan täcka anmälningsavgifter och boende vid tävlingar. En ungdom som går på skidgymnasiet uppmuntras av klubben att arbeta aktivt för att utöka resurserna för sin satsning. Den aktiva kan t e x skaffa en eller flera stödsponsorer till klubben (enligt klubbens sponsorkoncept), där sponsorn gör en riktad satsning som då utökar den aktivas ”pott” med motsvarande belopp. Alternativt kan den aktiva arrangera läger eller tävlingar i IFK Skövde Skidklubbs regi där vinsten för arrangemanget på motsvarande sätt ger en utökad ”pott” som kan användas under säsongen.

  Vuxna
  Tre olika nivåer definieras för vuxna medlemmar där klubben står för ersättningar. Ersättningarna för nivå 2 och nivå 3 betalas ut retroaktivt, d v s man måste först prestera innan någon ersättning betalas ut. För nivå 1 styrs ersättningarna av de individuella avtalen. Vuxna medlemmar som inte uppfyller någon av de tre nivåerna får betala sina anmälningsavgifter själv. Klubben rekommenderar medlemmar att betala sina anmälningsavgifter själva direkt vid anmälan. I vissa fall blir klubben fakturerad anmälningsavgifterna från arrangören, då sammanställer vi dessa och fakturerar medlemmarna den sammanlagda avgiften i slutet av säsongen.  Vuxen Nivå 1:
  En vuxen åkare med kapacitet att placera sig topp 100 på Vasaloppet (herr), topp 50 på Vasaloppet (dam), alternativt topp 50 på Tjejvasan (dam) rekommenderas kontakta någon i styrelsen för att skriva ett individuellt avtal för säsongen. Utan ett individuellt avtal hamnar man på ersättning enligt nivå 2, förutsatt att man uppfyller villkoren för nivå 2.

  Vuxen Nivå 2:
  En vuxen åkare som under säsongen kommit topp 500 på Vasaloppet (herr), alt topp 100 på Vasaloppet (dam), alt topp 100 på Tjejvasan (dam). Alternativt placerat sig topp 10 på ett seedningslopp (herr) till Vasaloppet under säsongen. Klubben kan då täcka startavgifter retroaktivt för säsongen till ett belopp av maximalt 5000 kr. Kravet från föreningen är förutom prestationen att åkaren har ställt upp som ledare vid vuxenträningen, tävlat i IFK Skövde Skidklubbs dräkt vid samtliga tävlingar samt ställt upp som funktionär vid minst ett av klubbens arrangemang. Det är åkarens eget ansvar att se till att uppfylla samtliga kriterier.

  Vuxen Nivå 3:
  En vuxen åkare som under säsongen kommit topp 1000 på Vasaloppet (herr), alt topp 300 på Vasaloppet (dam), alt topp 300 på Tjejvasan. Alternativt placerat sig topp 20 på ett seedningslopp (herr) till Vasaloppet under säsongen. Alternativt tagit en pallplacering vid ett Veteranmästerskap SM eller VM. Klubben kan då täcka startavgifter retroaktivt för säsongen till ett belopp av maximalt 2000 kr. Kravet från föreningen är förutom prestationen att åkaren har ställt upp som ledare vid vuxenträningen, tävlat i IFK Skövde Skidklubbs dräkt vid samtliga tävlingar samt ställt upp som funktionär vid minst ett av klubbens arrangemang. Det är åkarens eget ansvar att se till att uppfylla samtliga kriterier.

 

 1. VALLABODEN
  Nyckel kan utkvitteras av betalande medlem som är fyllda 18 år.
  Vid utkvitterandet betalas 100:- i deposition som återfås vid återlämnande av nyckel.
  Nyckel skall utan anmodan återlämnas vid utträde ur klubben.
  Förlust av nyckel skall så fort som möjligt anmälas till klubben.
  IFK Skövde Skidklubb förbehåller sig rätten att när som helst återkräva nyckel av medlem.
  Den som kvitterat ut en nyckel skall följa de ordningsregler som finns uppsatta i vallaboden.

  Klubben kan hyra ut vallaboden vid tillfällen då klubben inte har någon träning/tävlingsverksamhet. Vid dessa tillfällen ska medlemmarna meddelas att vallaboden är uthyrd. Klubben hyr ut vallaboden för följande belopp 500 kr (halvdag max 4 timmar), 1000 kr (heldag max 12 timmar).

  Klubben hyr ut vallaboden till föreningar (ej företag) i Billingens Ekonomiska Förening för följande belopp 100 kr (halvdag max 4 timmar), 200 kr (heldag max 12 timmar)

  Klubben kan låna ut vallaboden gratis till skolor i samband med friluftsdagar, förutsatt att en IFK medlem ansvarar för vallaboden och ser till att det är ordning och reda.


 2. KLUBBSTUGAN
  Klubben kan hyra ut klubbstugan vid tillfällen då den är ledig. Klubben hyr ut klubbstugan för följande belopp 500 kr (halvdag max 4 timmar), 1000 kr (heldag max 12 timmar). Stugan ska återlämnas i städat skick, annars debiteras en städavgift på 1000 kr/timme. Det får ej ske någon förtäring av alkoholhaltiga drycker i IFK stugan och den hyrs ej ut till fester och liknande där alkoholförtäring förekommer.

  Klubben hyr ut klubbstugan till föreningar (ej företag) i Billingens Ekonomiska Förening för följande belopp 100 kr (halvdag max 4 timmar), 200 kr (heldag max 12 timmar)

  Synskadades Förening får låna stugan gratis enligt tidigare överenskommelse.

  Klubben kan låna ut klubbstugan gratis till skolor i samband med friluftsdagar, förutsatt att det finns någon IFK medlem som ansvarar för klubbstugan och ser till att det är ordning och reda.

 3. KLÄDER
  Ungdomar upp t o m 16 år får låna tävlingsställ av klubben att använda på tävling. Stället lämnas tillbaka efter avslutat tävlingssäsong. Övriga klubbkläder kan beställas 2-3 gånger per år då klubben öppnar webbshopen hos Trimtex. Ungdom som blir mer än 16 år kan få köpa loss sitt begagnade tävlingsställ för 300kr.

 4. VALLA
  Valla brukar vara ett både besvärligt och dyrt kapitel. Som medlem i IFK Skövde Skidklubb får du fri fästvalla vid gemensam träning. När barnen är iväg och tävlar har klubben dessutom en vallalåda som vi skickar med. Klubben rekommenderar sina medlemmar att följa de riktlinjer för vallning som tagits fram av Svenska Skidförbundet för Barn och ungdom i åldrarna upp till 12 år respektive 13 t o m16 år.

 5. MEDLEMMARS SKYLDIGHETER
  Det första vi kräver är att alla medlemmar ska följa Klubbens Värdegrund och Ledord.

  Som medlem i IFK Skövde Skidklubb ber vi er hjälpa till med minst av två av punkterna nedan (gäller vuxna medlemmar 18 år och uppåt):
  - Spårvärd för kontroll av spåravgifter
  - Funktionär på Billingehusloppet
  - Funktionär på Konstsnöracet
  - Funktionär på Billingens Långlopp
  - Funktionär på annat arrangemang som klubben arrangerar
  Just ovanstående punkter är centrala bitar för att föreningen ska kunna bedriva en bra verksamhet i övrigt. Om man som medlem vill delta i en tävling så går det alldeles utmärkt att ordna en ersättare som funktionär, t e x sin respektive. Det går också bra att på annat eget föreslaget sätt bidra till föreningens fortlevnad (t e x sponsorarbete, tidtagning, hemsida, m.m.) efter godkännande av styrelsen. 6. UTLÅNING AV KLUBBENS LÅNEUTRUSTNING
  Klubben har viss låneutrustning både vad gäller längdskidor och rullskidor. Följande gäller för utlåning av denna utrustning.
  - Vi kan låna ut den vid våra aktiviteter så som barn o ungdomsträning resp rullskidsträning, Proppen mm. Man kan få låna ett par gånger, sedan vill vi att man köper egen utrustning.
  - Vi kan låna ut den i samband med friluftsdagar för skolor så länge någon tar ansvar för själva utlåningen och att utrustningen blir återlämnad.
  - Vi kan t e x låna ut ett par lånerullskidor till en medlem för att prova hemma en vecka innan man köper egna. Detta erbjudande gäller enbart medlemmar.
  - Vi lånar ej ut skidor/rullskidor för längre perioder än en vecka.

 7. SAMARBETE KRING TRÄNING MED ANDRA KLUBBAR
  Vi är för samarbete med andra klubbar så länge det handlar om samarbete med både ledare och aktiva, d v s det ska vara ett samarbete som gynnar bägge föreningarna. Om det däremot bara handlar om aktiva från andra föreningar som vid upprepade tillfällen vill träna med oss, då kräver vi att denna åkare löser medlemskap i vår förening också.

  Exempel kring detta:
  Vi kan arrangera träningar tillsammans med t e x Istrum, Hagen eller Lerdala, där bägge föreningarna bidrar med både ledare och aktiva.
  Vi kan ta emot aktiva från andra föreningar i vår träningsverksamhet utan att de medföljs av ledare, men då krävs att de löser medlemskap i vår förening också samt att detta upplägg godkänns av den förening som de redan är medlemmar i.
  Vi tar inte emot aktiva från andra föreningar i vår träningsverksamhet om de inte medföljs av en ledare som hjälper till med att leda träningen. Däremot är det okej om man kör varannan gång principen, att ena träningen håller vi med ledare och nästa gång håller den andra klubben med ledare.
Uppdaterad: 25 MAJ 2016 08:22 Skribent: Mattias Rygert

ifk_bli_medlem

Huvudsponsorer

LogoCementa

 

Stödsponsorer:

 

 Väner Fönster

XR Logistik

 

 

 

Skövdevillan

skovde_bostader_opt  

 

 

Bingo Skövde

 

Veckans besökare  

Totalt antal besökare  

Postadress:
IFK Skövde SK - Skidor
Magnus Ramsin, Ödegårdsvägen 14
53273 Varnhem

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info